Hallo en welkom!
Mijn naam is Ward. Ik ben 28 jaar oud en heb het laatste decennium gespendeerd aan het exploreren van wat het betekend om te helen en anderen te helpen helen. Die exploratie voerde me naar een studie klinische psychologie, training in energetische heling, lichaamsgericht (trauma)therapie, werken met de responses van het zenuwstelsel en met de imprints van ons leven voor onze geboorte. Ze nam me ook mee in een exploratie van de multidimensionale en mystieke aspecten van het leven. Evenals in een her-evaluatie van wat we gangbaar 'verbeelding' noemen, zodat mijn ervaring van mijn zelf zich uitbreidde van enkel mijn identiteit (ego) naar mijn ziel en daar voorbij.

Vele therapeuten, mentors, leraars, collega's en vrienden hebben me doorheen deze jaren en dit onderzoek geholpen en gegidst terwijl ik een diepe duik in mezelf nam. Ik starte met het onderzoeken van mijn ontwikkelingsgeschiedenis (d.i. mijn ervaringen als kind), maar werd al snel daar voorbij meegenomen, naar mijn ervaringen in de baarmoeder, ervaringen in andere levens, voorouderlijke/intergenerationele thema's en ervaringen met energieën en wezens in de fijnstoffelijke lagen van de realiteit. Doorheen dat proces had ik verscheiden nieuwe perspectieven nodig om mijn begrip van mezelf en de wereld te accomoderen. Ik leerde de wereld als energie zien en onderzoeken. In feite begon ik te begrijpen dat ik de wereld altijd al zo had waargenomen, maar dat ik zonder kader/perspectief daarvoor verward geraakt was en mijn waarnemingen had leren wantrouwen. De perspectieven die mijn leraren me aanboden en de perspectieven van bijvoorbeeld de quantum fysica hielpen me om mezelf en de wereld met andere ogen te aanschouwen. Niet als een mechanische plaats zonder enige betekenis en voortgedreven door een 'overleven van de sterkste', maar eerder als een levendige, goddelijk georganiseerde, magische plaats, waar overleving/leven gebaseerd op samenwerking de voortstuwende kracht van evolutie is. Net zoals ons lichaam uit triljoenen verschillende cellen bestaat, maken wij ook de cellen uit van één enkel lichaam dat deze planeet is (en daar voorbij). We zijn allen uniek, maar evengoed verbonden als één. Niemand van ons is werkelijk alleen of afgescheiden in dit leven.
​​​​​​​
Aldus begon ik te begrijpen dat ik niet aan het helen was 'van' mijn klachten en symptomen, maar van de schijnbare loskoppeling van mijn ziel/authentieke zelf en de Bron/Natuur. Het onder ogen zien van mijn eigen wonden (dissociatie, symbiose, enzovoort) leidde me ertoe mezelf meer lief te hebben en me te herinneren wie ik ben op zielsniveau, d.i. op een niveau voorbij mijn persoonlijke identiteit. Daarom ligt mijn focus als therapeut op hoe we allen uniek zijn en hoe ons zielenlicht/kernlicht zichzelf helemaal tot uitdrukking kan brengen in de wereld. Dat houdt ook het onder ogen zien van de vervormingen van ons zelf die we geleerd hebben doorheen het proces van socialisatie en andere verwonding in. Het is nooit een proces gebaseerd op (enkel) wilskracht, het is een proces van het gevecht met onszelf opgeven en terug in een diepe uitlijning komen met de ritmes van onze ziel/de stromingen diep in ons wezen.

Over de jaren heen werd het me duidelijk dat ik me als therapeut met name makkelijk afstem op zielsdelen van mensen die door trauma afgesplitst geraakt zijn van het gehele wezen dat eenieder is. Een aantal voorbeelden: trauma in dit leven: het verliezen van een persoon die je lief hebt kan er in sommige gevallen toe leiden dat een deel van iemands ziel zich ook na diens dood vastklampt aan die persoon (of vice versa); trauma in andere levens: je zou bijvoorbeeld bang kunnen zijn om een intuïtief vermogen zoals heldere emotionele afstemming te gebruiken of laten zien omdat je in een ander leven daarvoor vervolgd of gedood werd; voorouderlijk/intergenerationeel trauma: veel armoede in je familie-lijn zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat iemand constant bang is om genoeg geld te hebben en/of met de overtuiging rondloopt niet te kunnen verdienen wat ze nodig hebben om te leven; negatieve interacties met wezens in de fijnstoffelijke lagen van de realiteit kunnen er soms ook de oorzaak van zijn dat je een deel van je levenskracht (een zielsdeel) weggeeft of de expressie van jezelf klein en gelimiteerd houdt; enzovoort. Vooral via helderziendheid en heldervoelendheid ben ik in staat om deze gefragmenteerde delen bij jouw waar te nemen en je te gidsen in het terughalen ervan, zodat ze terug geïntegreerd raken in jouw volle expressie van jezelf. Ik gebruik daarbij vaak zingen en drummen (muziek in het algemeen) als een hulpmiddel.

Deze skill om te reizen in de fijnstoffelijke lagen van de realiteit verbindt me diep met onze collectieve Keltische afkomst en druïderij hier in het Westen, evenals vele van de oude natuurgebaseerde samenlevingen van deze planeet. Daar velen daarvan verscheidene manieren hebben ontwikkeld om fragmentatie of afsplitsing van zielsdelen en het terughalen daarvan te adresseren. In het licht daarvan ben ik momenteel lid en student van de OBOD, wiens druïdische mystieke leringen met voorzien van de initiaties en rituele praktijken om me wederom, in dit leven, af te stemmen op de ritmes van de natuur (en ik heb me altijd al gesteund gevoeld door de energieën van de Aarde en haar Natuurwezens). Zowel op fysieke als multidimensionale niveaus. Afgestemd zijn op mijn lichaam en de natuur (zeker de fysieke aspecten daarvan) is een voortdurend proces. Voor velen van jullie zal dat vermoedelijk niet anders zijn. Interessant genoeg heb ik ondervonden dat het leren van één van de oude Keltische talen (m.n. Manx, gesproken op het Eiland Man) zeer hulpvol blijkt in dat proces. Op een meer kosmisch niveau, voel ik me steeds ondersteund en hou ervan te werken met de energie van onder andere Mantis-wezens en het Christus-bewustzijn.

In het algemeen ben ik in wezen een 'shapeshifter', wat me toestaat om een verscheidenheid aan energieën, voorouders and wezens met en door me heen te laten werken. Die skill in het bijzonder is van grote ondersteuning voor me om me af te stemmen op jouw uniekheid en die naar je terug te spiegelen. Daar jij ook verbonden bent met een variëteit aan bewustzijnsvelden en andere incarnaties. Of dat nu geadresseerd hoeft te worden voor jouw of niet. En of je je daar nu bewust van bent of niet.

Ik ben een brug tussen de oude en de nieuwe wereld. Aldus ben ik psycholoog, maar ook healer, druïde en een vriend. En ik heet je welkom als je je geroepen voelt met me te verbinden.


Formeel
Formele Opleiding
Our Journey Here - Cherionna Menzam-Sills (i.o. 2024-2025, opleiding gewijd aan het werken met/helen van pre- en perinatale imprints) 
Levenstherapie - School of Life (2024, vijfjarige therapie-opleiding gericht op lichaamsgerichte (trauma)therapie, energetische heling en toegepaste spiritualiteit) 
Klinische Psychology - University of Gent (2017)

Andere Relevante Opleiding
Multidimensionaal Werken met Groepen - J. Van Wijgerden (2023)
Foundation Training Human Design - IHDS (2023)
The Embryo in Us (workshop) - Jaap Van Der Wal (2022)
Medische Basiskennis - Con Amore (2021)

Voor Cliënten uit België
Ik ben een erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nummer: 951122106) en de overheid (visum nummer: 263542). Dat wil zeggen dat er een kleine compensatie mogelijk is via de mutualiteit per sessie. Echter, dat geldt enkel voor sessies die binnen de context van een therapietraject plaatsvinden en binnen de grenzen van de deontologische code van psychologen. Soul-retrieval en andere energetische heling-sessies vallen daar bijvoorbeeld niet onder, daar zij helaas nog steeds buiten het domein van traditionele psychologie vallen.

                                                                                                                                                                        
Back to Top