Voor Wie?
Individuele therapie voor volwassenen (vanaf 18j). Misschien heb je een zeer heldere intentie, bijvoorbeeld:
- je beseft dat je ergens een verandering wil maken en hebt daar even hulp bij nodig
- het onderzoeken van terugkerende gemoedsschommelingen, aanhoudend rouwen, burn-out, enzovoort
- oude trauma-imprints helen (inclusief geboorte en- voorgeboortelijke imprints zoals tweeling-series in de baarmoeder, verschillende soorten moeilijke of geassisteerde geboorte, enzovoort)
- medisch onverklaarbare of chronische fysieke klachten vanuit een psychologisch en spiritueel perspectief onderzoeken (enkel als je tegelijk ook een arts ziet)
- onderzoeken hoe je positief kan omgaan met sensitiviteit/(hoog)gevoeligheid en intuïtieve gaven (zoals helderziendheid, heldervoelendheid, e.d.)
- hulp te krijgen in het omgaan met positieve en/of negatieve ervaringen met energieën en wezens op fijnstoffelijke lagen van de realiteit
- .....

Natuurlijk zullen je klachten misschien vager zijn en heb je nog niet per sé een idee van waar ze nu juist mee samen hangen/wat de oorzaak er van is, zoals: stress, het gevoel niet verbonden te zijn met je lichaam en de materiële wereld, onrust, gevoelens van leegheid, het gevoel dat je ergens in vast zit, ongebreidelde of net vastzittende woede/verdriet/plezier/andere gevoelens, terugkerende dromen en/of nachtmerries, een terugkerend patroon in al dan niet romantische relaties (zoals verlatingsangst of net bindingsangst), enzovoort.

Wat je hulpvraag of intentie ook is, laat het helder zijn dat ik je uitnodig om naar jezelf, naar je klachten en symptomen, te kijken met zachte ogen. 
Levenstherapie & Holistische Therapie
De meesten van ons werden van kleins af aan geleerd dat we niet goed zijn zoals we zijn en om ons te aan te passen aan welke regels/ideeën/normen er dan ook aanwezig waren in onze ouders, familie en ruimere sociale context. Meestal is dit onbewuste programmering geweest die de meeste mensen als hun normaliteit beschouwen. 
Helaas heeft therapie in de traditionele zin deze houding tot op zekere hoogte overgenomen en mensen gaan dan ook vaak met hun therapeut op zoek naar wat er 'mis' met hen is en hoe ze 'beter' kunnen worden. Conventionele therapie is aldus tot op zekere hoogte een middel tot her-adaptatie geworden aan de sociale normen waarin we leven. Ik wil datzelfde patroon niet herhalen. Meer nog, ik ben er helemaal niet op uit om je te veranderen. Wat mij betreft ben je goed zoals je bent, in al je uniekheid. Wat we wél gaan doen is onderzoeken hoe je symptomen en klachten wegwijzers naar je ziel zijn die je tonen waar je de volle expressie van jezelf onbewust tegenhoudt. Dat maken we zo transparant als mogelijk in je gedachten, gevoelens, lichaam en in je verbeelding. Op die manier kan verandering natuurlijk en spontaan ontstaan/zich voltrekken in overeenstemming met wie je werkelijk bent en uit eigen beweging. 

Therapie kan je wat mij betreft vergelijken met het proces van een oester die een parel maakt. Het begint met een korreltje zand dat de oester irriteert (net als een klacht of symptoom dat kan). Echter, de oester probeert niet van de korrel zand af te komen, in plaats daarvan begint hij traagjes met het omhullen ervan met parelmoer, d.i. de stof die de binnenkant van de oester opmaakt (m.a.w. met haar eigen lichaam begint de oester de korrel te omhullen). Net zoals wij onze klachten en symptomen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende perspectieven kunnen omhullen. Uiteindelijk maakt de oester de korrel zand dus tot een deel van zichzelf. Op dezelfde manier zal je erachter komen dat je symptoom of klacht altijd al een deel van jouw heeft uitgemaakt. En evenals de korrel zand zal jij door een transformatieproces gegaan zijn. Niet meer herkenbaar, maar mooier dan iemand zich daarvoor had kunnen voorstellen. Zoals jij en elk deel van jij, is elke parel uniek. Ik aanzie het als mijn voorrecht om je te mogen gidsen terwijl je de diepte induikt om jouw parel op te halen.

Hieronder Drie Kernprincipes Waar Ik Waarde aan Hecht in Therapie 

Een Holistisch Perspectief
We zullen alle lagen van je wezen mee in rekening nemen: mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel/kosmisch. Wat je hulpvraag ook is, we zullen altijd naar het geheel van je levenservaring kijken om in te voelen op je huidige situatie en te onderzoeken hoe we verandering kunnen cultiveren. Dat wil zeggen dat we met elkaar over je ervaringen zullen spreken, maar evengoed lichaamsgericht en energetische exploraties zullen gebruiken. In dezelfde geest zullen we niet enkel je ontwikkelingsgeschiedenis vanaf je geboorte onderzoeken, maar evengoed je ervaringen van conceptie tot geboorte, voorouderlijke en collectieve thema's, invloeden uit andere levens, de staat van je energielichaam, enzovoort. Diegenen onder jullie die afgestemd zijn op en positieve of negatieve ervaringen hebben met energieën en/of wezens in andere dimensies van de realiteit, zijn even welkom.

Transparantie and Omhulling (Containment)
Zoals ik eerder al schreef gaat therapie voor mij niet over het vinden van een 'probleem' en daar vanaf raken, want jij bent geen probleem en je kan niet afraken van (gelijk welk deel van) jezelf. Symptomen leiden naar je Ziel. Wat nodig is, is transparantie. Hoe meer je je opnieuw kan verbinden met die delen van jezelf die je hebt leren wegduwen, hoe meer je hen opnieuw lief kan hebben (bijvoorbeeld je kwaadheid, je eigen wil, je verbeelding/creativiteit, je emoties, noden en verlangens, je seksualiteit, je ik-gevoel, enzovoort). Dat geldt ook voor de exploratie van die aspecten van je die je misschien zelfs nooit hebt ontwikkeld in je leven (bijvoorbeeld een kristal heldere intuïtie, een sterk intellect of afgestemde emotionele waarneming en andere kwaliteiten/gaven die eigen zijn aan jouw wezen). Door deze weggeduwde delen van jezelf transparant te maken doorheen het onderzoeken van je klachten en symptomen zal je in staat zijn ze steeds meer met liefde in plaats van afgunst te omhullen. En zullen ze vanzelf beginnen veranderen. Je zal beginnen voelen dat je meer bent dan je schuldgevoel, je schaamte, je woede, je angst. Meer dan je lijden. Je capaciteit om jezelf vanuit een volwassen en observerend bewustzijn te omhullen zal vanzelf groeien, wat meer ruimte en vrede in jezelf, je relaties en je leven in het algemeen zal brengen.

Belichaming
De kern van elk proces waar je doorheen gaat in je leven is dat je het kunt belichamen, d.w.z. dat de informatie (bijvoorbeeld een nieuw perspectief, een nieuw gevoel, een herontdekt talent, een diepe rust, een nieuwe manier van omgaan met emotioneel geladen situaties of gelijk welke nieuwe ervaring die je hebt van jezelf en de wereld) kan landen in je fysieke vorm en uiteindelijk ook in contact kan komen met andere mensen. Daarom leg ik altijd veel nadruk, doorheen elke sessie, op het cultiveren van je vermogen om je eigen lichaam te voelen/waar te nemen. Zodat je op termijn in staat bent om de minutieuze veranderingen die erin plaatsvinden te detecteren en je meer bedreven wordt in jezelf overgeven aan de zelfhelende vermogens van je lichaam. ​​​​
Frequentie en duur
De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van jouw vraag en van jouw persoonlijke intentie(s). Dit bespreken we tijdens de eerste gesprekken en blijven we doorheen de therapie evalueren.

Meestal plan ik met mensen in het begin om de twee à drie weken een sessie. Daarna vaak maandelijks wanneer je proces vordert en minder sessies nodig/gewenst zijn. Uiteraard hangt dat eveneens af van jouw intenties en wat je zelf fijn vindt. 
Back to Top