Soul Retrieval (Reading) Sessie
Wanneer we incarneren in dit leven, evenals doorheen onze levenservaringen is het mogelijk dat delen van onze Ziel afgesplitst of gefragmenteerd raken. Verschillende soorten verwonding kunnen dit veroorzaken, zoals ervaringen in onze kindertijd, tussen onze conceptie en geboorte, voorouderlijke thema's, negatieve ervaringen met wezens in de fijnstoffelijke lagen van de realiteit, enzovoort. Als gevolg daarvan voelen we ons niet compleet, of dat een deel van onze levenskracht (d.i. een zielsdeel) niet beschikbaar is. Dat kan zich mentaal, emotioneel en als fysieke ziekte uitten. Evenals een algemeen gevoel van onbalans en afgescheidenheid.

Mijn kracht ligt er voornamelijk in dat ik me kan afstemmen op deze zielsdelen van je, hoofdzakelijk via helderziendheid en heldervoelendheid (d.i. ik zie en voel innerlijke beelden die me gidsen). Op basis van je hulpvraag stem ik me af op die specifieke zielsdelen die klaar zijn om terug te keren en opnieuw geïntegreerd te raken in je wezen. Zodat ze weer deel gaan uit maken van je expressie.


Dit soort vroege en kosmische informatie, zoals andere levens en voorgeboortelijke ervaringen zijn vaak van een zeer hoge frequentie. Dat wil zeggen dat ze niet zo 'materieel' zijn en soms ietwat ijl kunnen aanvoelen, met name wanneer we ons enkel op die lagen afstemmen en niet tegelijk op onze mentale, emotionele en vooral fysieke lagen. Het is dan ook mijn intentie, voor elke sessie die ik faciliteer, dat we de informatie zo concreet mogelijk maken. Dat je ze kan voelen landen in je fysieke lichaam. Om dat integratieproces te bevorderen zing en teken ik soms of nodig ik fysieke beweging uit, naast het letterlijk delen van beelden/informatie.

Verder benoem ik graag nog dat ik dit als een co-creatief proces beschouw en niet als een uni-directioneel gebeuren. Natuurlijk ben ik degene die ruimte houdt voor jouw proces tijdens een sessie, maar het is niet enkel ik die zal praten en zielsdelen uitnodigen terug te komen. Ik zal jouw de hele tijd betrekken en vragen wat er in jouw omgaat, in je lichaam, qua gevoelens, beelden, enzovoort. We blijven de hele tijd in contact en laten ons samen leiden door de informatie die opkomt tijdens de sessie en op basis van jouw hulpvraag.

Praktisch

Een soul retrieval gaat online door via zoom via Zoom of Skype. Echter, mocht je in of dichtbij Gent wonen, dan heb ik wel de mogelijkheid je ook in levende lijve te ontvangen. Deze sessies duren ongeveer 1,5h (maar voorzie alsjeblieft 2u tijd, daar het soms gebeurd dat we iets over tijd gaan) en kost 130 euro.

Zorg ervoor dat je een comfortabele ruimte hebt waar je niet gestoord wordt doorheen de sessie. Idealiter kan je zowel liggen als zitten. Misschien is het fijn om een deken dichtbij te houden en een altaartje te maken met dingen die je leuk vind. Wat er ook goed voor je voelt. Vertrouw op je impulsen om iets mee te brengen of ergens specifiek te gaan zitten, enzovoort. Als je daarnaar vraagt kan ik de audio van de sessie opnemen en die later naar je toe sturen.

Wees je er van bewust dat deze sessies buiten de normen van traditionele psychologie vallen en ik aldus voor soul retrieval sessies buiten mijn titel van klinisch psycholoog werk. Natuurlijk hou ik nog steeds dezelfde ethiek aan. Maar het wil wel zeggen dat er voor deze sessies geen terugbetaling van de mutualiteit mogelijk is.


Back to Top