Hallo!
Ik ben Ward. Voor zover ik me kan herinneren, ben ik al mijn hele leven geïnteresseerd in de binnenwereld van mensen. Dat ik psychologie ben gaan studeren is daar een extensie van en ook naast mijn werk ben ik quasi altijd met psychologie bezig. Dat door werken van andere psychologen te lezen, maar ook via (leer)therapie en te zoeken hoe ik via creatief werk een ingang tot 'binnen' kan vinden. 

Belangrijk vind ik ook om tijdens een psychologische begeleiding voldoende aandacht te besteden aan het lichaam en dat mee op te nemen in therapie (misschien voel je je moe worden of net heel levendig, heb je pijn in een bepaalde spier(groep) of op een bepaalde plaats, enzovoort wanneer je je bepaalde beelden voor de geest haalt of over bepaalde dingen spreekt; of misschien kan een lichamelijke gewaarwording je net in contact brengen met een gedachte, fantasie, gevoel, ....). 


Formeel
Mijn opleiding klinische psychologie heb ik afgewerkt aan universiteit Gent. Ik heb mijn stage gedaan in de Sint-Jozefskliniek te Pittem, waar ik werkte met mensen met angst- stemmings- en persoonlijkheidsproblemen en ben er daarna nog blijven werken tot nieuwjaar 2019. Sindsdien werk ik voornamelijk als zelfstandig psycholoog. Ik school me steeds bij en ga regelmatig een workshop of opleidingsdag volgen. Daarnaast ga ik op supervisie en doe ik zelf ook (leer)therapie. 


Uiteraard ben ik als psycholoog ook aangesloten bij de Psychologencommissie. 
Erkenningsnummer: 951122106
Visum: 263542

                                                                                                                                                                        
Back to Top