Voor Wie?
Jongvolwassenen (vanaf +/- 17j) en volwassenen met uiteenlopende klachten en vragen. Misschien wil je oud trauma helen, rouw verwerken, heb je zingevingsvragen, gemoedsschommelingen, burn-out, wil je prenatale en geboorte-imprints helen, ..... 

Vaak zullen je klachten vermoedelijk wat vager zijn en weet je misschien nog niet zo goed wat de oorzaak er nu net van is, zoals stress, onrust, een leeg gevoel, het gevoel vast te zitten, woede- en agressieve gevoelens, het gevoel niet met je lichaam verbonden te zijn, geen controle lijken te hebben over je leven, medisch onverklaarbare klachten, je eenzaam voelen (ook in gezelschap), terugkerende nachtmerries, extreme sensitiviteit, buitenzintuiglijke ervaringen, ..... 


Holistische Therapie
Tijdens een therapeutisch proces onderzoek je jezelf. Je onderzoekt wat je denkt, wat je voelt (emoties en lichamelijke gewaarwordingen), wat je wilt en wat je doet. Je bestudeert je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je bekijkt de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. In dialoog met elkaar zoeken we welke verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met jouw klachten. We gaan de ervaring in en gaan steeds meer voelen welke gevoelens er verband mee houden en hoe ze zich in je lichaam manifesteren. 

De therapie die ik geef is holistisch. Dat wil zeggen dat ik me op alle niveau’s van mens zijn richt. We gaan dus met elkaar praten, maar ook lichaamsgericht en energetisch werken (vb. ademhalings –en houdingsoefeningen, eventueel woede uitten, werken met het bevriezen/collapsen/... bij een trauma-respons, enzovoort). En we kunnen ook met je overtuigingen werken, met je dromen en verbeelding, je ontwikkelingsgeschiedenis en traumasporen, je energie-systeem, enzovoort. We laten ons leiden door wat er zich aandient tijdens de sessie(s).

Een metafoor voor therapie

In mijn optiek verloopt een therapeutisch proces net als een oester die een parel maakt. Een parel begint als minuscuul zandkorreltje (of soms een minuscuul diertje) dat in de schelp van een oester terechtkomt. Voor de oester voelt het in eerste instantie aan alsof er een ‘foreign body’, een vreemd lichaam, in hem zit. Wat de oester dan doet is fantastisch. In plaats van het weg te proberen krijgen, het kapot te proberen maken of buiten zijn schelp te krijgen, begint de oester de korrel te bekleden met parelmoer. Parelmoer is de stof die ook de binnenkant van de oester bekleedt. Je kan het vergelijken met de endotheelcellen die, onder andere, de binnenkant van ons hart bekleden. Het duurt een heel eind tot de korrel van alle kanten met parelmoer bekleed is, maar uiteindelijk vormt er zich een mooie parel. Die parel kan opgedoken worden en wordt best dicht op de huid gedragen opdat ie zijn ‘luister’ (d.i. zijn schitterende glans van binnenuit) niet verliest.

Ook je klacht of symptoom lijkt misschien in eerste instantie niet van jou te zijn of van buiten jou te komen, maar net zoals de oester de parel onderzoekt en tot een deel van zichzelf maakt, gaan we je klacht(en) onderzoeken en zien waar ze vandaan komen, wat ze uitdrukken en hoe ze een deel van jou essentie zijn. Of hoe ze een deel van jou verbergen. Je klachten zien er achteraf niet meer uit als zandkorrels, maar als parels. Ze zijn getransformeerd doorheen het proces. De oester is daartoe in staat, net als jij, maar het vraagt een inspanning. Ik kan je niet vertellen hoe jou parel eruit zal zien. Geen twee parels zijn immers ooit dezelfde. 

Zo zijn er vele klachten, symptomen en andere ‘abnormaliteiten’ die we kunnen herkennen als stukjes essentie. Stukjes van onze Ziel. In die zin betekend psychologie voor mij wat het altijd betekend heeft: Zielsleer.

Frequentie en duur
De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van jouw vraag en van jouw persoonlijk doel. Dit bespreken we tijdens de eerste gesprekken en blijven we doorheen de therapie evalueren.

De frequentie van de gesprekken stemmen we af op jouw noden.

Opmerking: ook online consultaties blijven mogelijk. 
Investering
60 euro per sessie van één uur.​​​​​​​ Je kan kiezen tussen sessies van 1h of 1h30
(Op dit moment zijn er in Waregem geen afspraken mogelijk na 17h)
Afzeggen of te laat komen
Je kan tot 24u voor de afspraak kosteloos afzeggen. Wanneer je zonder tijdige afzegging niet of te laat op de afspraak komt zal ik het gehele bedrag in rekening brengen. Bij omstandigheden zoals een sterfgeval in de nabije familie of ziekte maak ik uiteraard wel een uitzondering.

Back to Top