Voor Wie?
Jongvolwassenen (vanaf +/- 17j) en volwassenen met uiteenlopende klachten en vragen. Misschien wil je oud trauma helen, rouw verwerken, heb je zingevingsvragen, gemoedsschommelingen, burn-out, wil je prenatale en geboorte-imprints helen, ..... 

Vaak zullen je klachten vermoedelijk wat vager zijn en weet je misschien nog niet zo goed wat de oorzaak er nu net van is, zoals stress, onrust, een leeg gevoel, het gevoel vast te zitten, woede- en agressieve gevoelens, het gevoel niet met je lichaam verbonden te zijn, geen controle lijken te hebben over je leven, medisch onverklaarbare klachten, je eenzaam voelen (ook in gezelschap), terugkerende nachtmerries, extreme sensitiviteit, buitenzintuiglijke ervaringen, ..... 

Holistische Therapie
Tijdens een therapeutisch proces onderzoek je jezelf. Je onderzoekt wat je denkt, wat je voelt (emoties en lichamelijke gewaarwordingen), wat je wilt en wat je doet. Je bestudeert je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je bekijkt de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. In dialoog met elkaar zoeken we welke verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met jouw klachten. We gaan de ervaring in en je wordt je steeds bewuster van welke gevoelens er verband mee houden en hoe ze zich in je lichaam manifesteren. 

De therapie die ik geef is holistisch. Dat wil zeggen dat ik me op alle niveau’s van mens zijn richt. We gaan dus met elkaar praten, maar ook lichaamsgericht en energetisch werken (vb. ademhalingsoefeningen, werken met het bevriezen/collapsen/... bij een trauma-respons, enzovoort). En we kunnen ook met je overtuigingen werken, met je dromen en verbeelding, je persoonlijke en voorouderlijke/intergenerationele ontwikkelingsgeschiedenis en traumasporen, je lichtlichamen, enzovoort. We laten ons leiden door wat er zich aandient tijdens de sessie(s).


Een alchemistische metafoor voor therapie

In mijn optiek verloopt een therapeutisch proces net als een oester die een parel maakt. Een parel begint meestal als minuscuul zandkorreltje dat in de schelp van een oester terechtkomt. Voor de oester voelt het in eerste instantie aan alsof er een vreemd lichaam in hem zit. Wat de oester dan doet is fantastisch. In plaats van het weg te proberen krijgen, het kapot te proberen maken of buiten zijn schelp te krijgen, begint de oester de korrel te bekleden met parelmoer. Parelmoer is de stof die ook de binnenkant van de schelp bekleedt. Je kan het vergelijken met endotheelcellen in ons lichaam die, onder andere, de binnenkant van ons hart bekleden. Het duurt een heel eind tot de korrel van alle kanten met parelmoer bekleed is, maar uiteindelijk vormt er zich een parel. Die parel kan opgedoken worden en wordt best dicht op de huid gedragen opdat ie zijn ‘luister’ (d.i. zijn schitterende glans van binnenuit) niet verliest.

Ook datgene waar je tegenaan loopt in je leven (je klacht(en), gevoelens, bepaald gedrag, medisch onverklaarbare ziekte) lijkt misschien in eerste instantie niet van jou te zijn of van buiten jou te komen. Echter, net zoals de oester de parel onderzoekt en tot een deel van zichzelf maakt, gaan we je klacht(en) onderzoeken. We proberen zicht te krijgen op waar ze vandaan komen, wat ze uitdrukken en hoe ze een deel van je essentie zijn. Je klachten zien er achteraf niet meer uit als zandkorrels, maar als parels. Ze worden getransformeerd doorheen het proces. De oester is daartoe in staat, net als jij. Ik kan je niet vertellen hoe jou parel eruit zal zien. Geen twee parels zijn immers ooit dezelfde. 

Misschien denk je nu dat deze metafoor niet klopt, gezien een zandkorrel toch duidelijk iets 'anders' of buiten de oester zelf is. Dus was die toch van in het begin al geen deel van de oester? Één van de diepere inzichten van dit beeld is dan ook dat we allemaal expressies zijn van één en dezelfde Bron (of God(in), Universum, ...). Inclusief bomen, dieren, stenen en andere 'objecten'. Als we naar buiten kijken, zien we ook onze binnenwereld en vice versa. Zandkorrels, oesters, bomen, mensen, hebben allen hun eigen individuele kwaliteiten, maar zijn tegelijk op een diepere laag één.

Frequentie en duur
De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van jouw vraag en van jouw persoonlijk intentie. Dit bespreken we tijdens de eerste gesprekken en blijven we doorheen de therapie evalueren.

De frequentie van de gesprekken stemmen we af op jouw noden.
Investering
65 euro per sessie van één uur.​​​​​​​ Je kan kiezen tussen sessies van 1h of 1h30
​​​​​​​(Op dit moment zijn er geen afspraken mogelijk na 17h30)
Afzeggen of te laat komen
Je kan tot 24u voor de afspraak kosteloos afzeggen. Wanneer je zonder tijdige afzegging niet of te laat op de afspraak komt zal ik het gehele bedrag in rekening brengen. Bij omstandigheden zoals een sterfgeval in de nabije familie of ziekte maak ik een uitzondering.
Terugbetaling
De verschillende zorgverzekeraars betalen een klein deel van de sessies terug gedurende een gelimiteerd aantal sessies. Daarnaast zijn er soms lokale initiatieven (zie de website van jouw gemeente) of is er (extra) terugbetaling voorzien door bepaalde werkgevers en scholen.


Back to Top