Voor Wie?
Jongvolwassenen (vanaf +/- 17j) en volwassenen met uiteenlopende klachten en vragen. Misschien wil je oud trauma helen, rouw verwerken, heb je zingevingsvragen, gemoedsschommelingen, burn-out, wil je prenatale en geboorte-imprints helen, heb je ervaringen met fijnstoffelijke wezens/energieën die je graag wil onderzoeken, .....

Vaak zullen je klachten vermoedelijk wat vager zijn en weet je misschien nog niet zo goed wat de oorzaak er nu net van is, zoals: stress, onrust, een leeg gevoel, het gevoel vast te zitten, woede- en agressieve gevoelens, het gevoel niet met je lichaam verbonden te zijn, geen controle lijken te hebben over je leven, interne en/of externe sabotage, medisch onverklaarbare klachten, je eenzaam voelen (ook in gezelschap), terugkerende nachtmerries, extreme sensitiviteit, fijnstoffelijke ervaringen, ..... 

Holistische Therapie
Tijdens een therapeutisch proces onderzoek je jezelf. Je onderzoekt je gedachten, gevoelens, fysieke lichaam, energieveld/lichtlichaam en je verbondenheid met je ruimere Zelf en de Bron (spiritualiteit). Je bestudeert je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je bekijkt de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. In dialoog met elkaar zoeken we welke verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met jouw klachten. We gaan de ervaring in en je wordt je steeds bewuster van welke gedachten en gevoelens er verband houden met je klachten en hoe die zich in je lichaam manifesteren. 

De therapie die ik bied is holistisch. Dat wil zeggen dat ik me op alle niveau’s van mens zijn richt. We gaan dus met elkaar praten, maar ook lichaamsgericht en energetisch werken (vb. ademhalingsoefeningen, werken met het bevriezen/collapsen/... bij een trauma-respons, enzovoort). En we kunnen ook met je overtuigingen werken, met je dromen en verbeelding, je persoonlijke en voorouderlijke/intergenerationele ontwikkelingsgeschiedenis en pre-en perinatale imprints, met je lichtlichamen en de impact van vorige/andere levens, enzovoort. We laten ons leiden door wat er zich aandient tijdens de sessie(s).


Een alchemistische metafoor voor therapie

In mijn optiek verloopt een therapeutisch proces net als een oester die een parel maakt. Een parel begint meestal als minuscuul zandkorreltje dat in de schelp van een oester terechtkomt. Voor de oester voelt het in eerste instantie aan alsof er een vreemd lichaam in hem zit. Wat de oester dan doet is fantastisch. In plaats van het weg te proberen krijgen, het kapot te proberen maken of buiten zijn schelp te krijgen, begint de oester de korrel te bekleden met parelmoer. Parelmoer is de stof die ook de binnenkant van de schelp bekleedt. Je kan het vergelijken met endotheelcellen in ons lichaam die, onder andere, de binnenkant van ons hart en bloedvaten bekleden. Het duurt een heel eind tot de korrel van alle kanten met parelmoer bekleed is, maar uiteindelijk vormt er zich een parel. Die parel kan opgedoken worden en wordt best dicht op de huid gedragen opdat ie zijn ‘luister’ (d.i. zijn schitterende glans van binnenuit) niet verliest.

Ook datgene waar je tegenaan loopt in je leven (je klacht(en), gevoelens, bepaald gedrag, medisch onverklaarbare ziekte) lijkt misschien in eerste instantie niet van jou te zijn of van buiten jou te komen. Echter, net zoals de oester de parel onderzoekt en tot een deel van zichzelf maakt, gaan we je klacht(en) onderzoeken. We proberen zicht te krijgen op waar ze vandaan komen, wat ze uitdrukken en hoe ze een deel van je essentie zijn. Je klachten zien er achteraf niet meer uit als zandkorrels, maar als parels. Ze worden getransformeerd doorheen het proces. Ik kan je niet vertellen hoe jou parel eruit zal zien. Geen twee parels zijn immers ooit dezelfde. ​​​​​​​

Frequentie en duur
De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van jouw vraag en van jouw persoonlijke intentie(s). Dit bespreken we tijdens de eerste gesprekken en blijven we doorheen de therapie evalueren.

Meestal plan ik met mensen in het begin om de twee à drie weken een sessie. Daarna vaak maandelijks wanneer je proces vordert en minder sessies nodig/gewenst zijn. Uiteraard hangt dat eveneens af van jouw intenties en wat je zelf fijn vindt. 
Back to Top