Voor Wie?
Bij mij kan je als jongvolwassene en volwassene terecht met uiteenlopende problemen. Dat kan gaan over depressieve gevoelens, hechtingsproblemen, trauma, dissociatie, zelfmoordgedachten, zingevingsvragen, verslaving, enzovoort. Maar meestal zullen klachten wel wat vager zijn, zoals stress, onrust, een 'leeg' gevoel, het gevoel vast te zitten, woede- en agressieve gevoelens, terugkomende nachtmerries, .... En het lijstje gaat nog wel even door.

Ook als je geen expliciete, maar 'enkel' vage klachten hebt of je gewoonweg het gevoel hebt dat je je niet goed in je vel voelt in je dagelijks leven kan je bij mij terecht.
Therapie
In een analytische therapie onderzoek je jezelf. Je onderzoekt wat je doet, wat je wilt, wat je denkt en wat je voelt. Je bestudeert je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. In dialoog met elkaar zoeken we welke verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met jouw klachten. 

Afhankelijk van wat nodig is in het moment wordt er gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, dromen, visualisaties en creatieve uitingsvormen (tekenen, schilderen, of iets anders wat je zelf verkiest). Ook je lichaam wordt niet vergeten!

Voor wie wat extra wil lezen

Omdat je een levend wezen bent zullen we jouw klachten behandelen als dusdanig. De problemen die je ervaart proberen je vaak attent te maken op iets, je in een bepaalde richting te sturen, of een nieuwe manier van in het leven staan te ontdekken (of net een ‘oude’ manier te her-ontdekken), ... Ze tonen je iets van je eigen individualiteit. Meer nog, het is alsof er iets in jou zit die een eigen wil heeft en iets van je verwacht. Dus kunnen we best even luisteren naar wat er gezegd wordt. Soms zullen we het moeten hebben over je verleden, de ervaringen die je doorheen je leven beïnvloed hebben en soms zullen we het hebben over je verlangens en verwachtingen. Soms zullen er ook andere zaken aan bod komen, maar we starten steeds met wat nodig is en wat er komt in het moment.

Om het met een metafoor uit te drukken: een symptoom of klacht gaan we behandelen op dezelfde manier als een oester een vervelende zandkorrel behandeld die in zijn schelp en door zijn weefsels geglipt is. De oester zal de zandkorrel niet weg proberen krijgen, gaat niet doen alsof hij niet bestaat, noch ermee leren leven. Integendeel zal de oester er blijvend aandacht aan spenderen en er laag na laag ‘parelmoer’ aan toevoegen. Parelmoer is de stof die de oester ook gebruikt om de binnenkant van zijn of haar schelp te bekleden. De korrel wordt dus meer en meer deel van de oester zelf. Op die manier maakt de oester van de zandkorrel een parel. Dan kan je de oester opduiken en er een sieraad van maken. 
Ook je klacht of symptoom lijkt misschien in eerste instantie niet van jou te zijn of van buiten jou te komen, maar net zoals de oester de parel onderzoekt en tot een deel van zichzelf maakt, gaan we je klacht(en) onderzoeken en zien waar ze vandaan komen, wat ze uitdrukken en hoe ze een deel van jou zijn. Je klachten zien er achteraf niet meer uit als zandkorrels, maar als parels. Ze zijn getransformeerd doorheen het proces. Het ruwe materiaal is tot afgewerkt materiaal verworden. De oester is daartoe in staat, net als jij, maar het vraagt een inspanning. Ik kan je begeleiden terwijl je die inspanning doet, maar kan je niet vertellen hoe jou parel eruit zal zien. Geen twee parels zijn immers ooit dezelfde. 

Een technische noot

De wortels en stam van mijn werk beroepen zich op analytische/dieptepsychologische ideeën (soms ook Jungiaanse analyse genoemd). Andere kaders, met name cognitieve therapie, systemisch werk en Lacaniaanse psychoanalyse zijn takken die ik op die stam ent. Anders gesteld: in elk van die kaders vind ik waardevolle ideeën en handvaten terug, maar mijn basis-achtergrondkader is analytisch psychologisch van aard.
Frequentie en duur
De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van jouw vraag en persoonlijk doel.
Dit bespreken we tijdens de eerste gesprekken.

De frequentie van de gesprekken stemmen we af op jouw noden.

OPMERKING: Je kan bij mij ook terecht voor consultaties via videochat (skype of zoom).
Tarieven
Intakegesprek    (ca. 1h15min) :   €50
Individuele therapie  (1h) :   €50​​​​​​​
Back to Top